Om oss

Vi besitter mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom socionombranschen. Utöver branscherfarenhet, har vi även kompetens inom entreprenörskap och företagsutveckling. För oss har ledorden alltid varit att leverera högsta kvalitet i alla led. Vår ambition är att leverera de bästa och mest erfarna konsulterna inom branschen, vilket kommer uppdragsgivarna till godo direkt.

Erfarna Socionomkonsulter –
Gör skillnad


Besöksadress/Kontor:
Smidesvägen 10, 5 tr
171 41 SOLNA

Leif Bremark
Styrelseordförande
leif@erfarnasocionomkonsulter.se
Madelene Franell
Kompetensutveckling/Rekrytering
madelene@erfarnasocionomkonsulter.se
Jenny Nilsson
Marknad
jenny@erfarnasocionomkonsulter.se
Sofia Lindgren
Marknad
sofia@erfarnasocionomkonsulter.se
Eva Salmela
Ekonomi/Administration
eva@erfarnasocionomkonsulter.se